Конфіденційність

Конфіденційність
Нехай твоє праве око не знає про те, що бачило ліве. 😉

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ФОП Закордонець Галина Володимирівна

ЄДРПОУ 2046903904

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Ця публічна оферта діє між Замовником та Виконавцем.
 • Замовляючи у Виконавця послуги та здійснюючи їх оплату або підтверджуючи пропозицію, Замовник надає свою
  згоду з умовами оферти.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

Виконавець в порядку та на умовах, визначених цією Офертою, надає Замовнику оплатні послуги з
виконання письмового перекладу (ДК 021:2015:79530000-8) відповідно до вимог міжнародних та
національних стандартів у галузі перекладів, у тому числі:
- ISO 17100:2015 Послуги перекладу – вимоги до перекладацьких послуг;
- ISO 9001:2015 Системи менеджменту якості. Вимоги;
- ISO 2384-77 Документація. Оформлення перекладів;
- СТТУ АПУ 001-2000. Кваліфікація та сертифікація перекладачів. Спільні вимоги. Всеукраїнська
громадська організація «Асоціація перекладачів України». Київ-2000;
- СТТУ АПУ 002-2000. Послуги з письмового та усного перекладу. Спільні правила та вимоги до
надання послуг. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація перекладачів України»;
- Рішення Української комісії з питань юридичної термінології No 9 (Протокол No 2 від 19.04.1996);
- а також відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 No 55 «Про
впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»,
а також супутні сервісні послуги (детальний перелік який представлений на Сайті), надалі «Послуги».
Замовник, відповідно, оплачує і приймає надані Послуги.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • Замовник несе повну відповідальність за правильність і своєчасність виконуваної ним оплати за
  послуги Виконавця.
 • Виконавець несе відповідальність за правильність і своєчасність наданих послуг при виконанні
  Замовником умов, встановлених цією офертою.
 • У разі завдання Виконавцем ненаданням, несвоєчасним чи неякісним наданням кожної конкретної
  послуги збитків чи шкоди Замовнику, Виконавець відшкодовує такі збитки чи шкоду в розмірі, не
  більшому за вартість відповідної послуги (відповідного замовлення).
 • Якщо Замовник із будь-якої причини відмовляється від виконання замовленого письмового
  перекладу, він сплачує Виконавцю вартість уже виконаної роботи на день отримання такої відмови від
  Замовника.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 • Згідно цієї Оферти, Сторони можуть отримати доступ до інформації, що є конфіденційною
  інформацією іншої Сторони.
  7.2. Кожна зі Сторін зобов'язується не надавати конфіденційну інформацію іншої Сторони третім особам,
  використовувати конфіденційну інформацію іншої Сторони тільки з метою виконання цієї Оферти,
  крім випадків, передбачених законодавством України. За розголошення вказаної інформації та/або
  порушення умов цієї Оферти, Сторона-порушник несе відповідальність, передбачену чинним
  законодавством України.
 • За побажанням Замовника, Сторонами може бути укладено додаткове зобов’язання щодо
  нерозголошення конфіденційної інформації, що стосується окремого замовлення.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Замовник надає згоду на повідомлення про виконання або інші деталі, що стосуються замовлення
(SMS, електронна пошта, телефон).
11.2. Технологія на основі файлів cookie може використовуватися Виконавцем для покращення якості
послуг на Сайті. Користувач може обмежити або заборонити використання файлів cookie через
відповідні налаштування браузера.
11.3. Виконавець направляє Замовнику інформацію, документи, результати наданих послуг, що згідно
цієї Оферти мають направлятися електронною поштою, за адресою електронної пошти Замовника, з
якої Замовник звернувся до Виконавця для замовлення послуг, або яку Замовник окремо повідомив
Виконавцю.
11.4. Сторони визнають повідомлення, прийняті та відправлені електронною поштою з e-mail адреси
Виконавця ***@admiral.com.ua та e-mail адресу Замовника.

 

Закордонець Г.В.